Ponuda je važeća za sve vrste apartmana. Ponuda je važeća od 01.06.2021. do 01.10.2021.

Ponuda nije aktuelna za dane Love Fest-a.